Hvad er kolik?

Hvis du er havnet på denne side, fordi dit barn græder ustandseligt, vil jeg allerførst give dig et virtuelt kram og min dybeste medfølelse! Lad os herefter kaste lys over begrebet kolik:

Når man siger, at et barn har kolik, refererer man egentlig bare til, at barnet græder meget, defineret som ”the rule of three”: gråd, der varer 3 timer om dagen, 3 dage om ugen i en periode på over 3 uger”. Det kan man ikke bruge til ret meget.

Der er mangfoldige årsager til, at nogle spædbørn starter tilværelsen med at græde utrøsteligt. Vedvarende gråd er ikke nødvendigvis lig med kolik, men kan være det.

Udelukkelsesdiagnose

Kolik er en udelukkelsesdiagnose, dvs. en diagnose man kun bør stille, når barnet er grundigt undersøgt og erklæret 100 % sundt og raskt.

En kolikdiagnose ændrer ikke noget i sig selv, men kan skabe afklaring for jer forældre. Det kan være udmærket at vide, at grådniveauet overstiger det normale – så ved man, hvad man er oppe imod, og man kan indrette sig efter det.

Umodent nervesystem

Nyere forskning viser, at årsagen til gråden skal findes i, at kolikbørns nervesystem er meget umodent ved fødslen. Derfor er de mere ”sensitive” og har svært ved at regulere deres følelser, fx at opretholde eller genoprette indre ro/emotionel balance.

Børn, der udsættes for flere påvirkninger end deres nervesystem kan kapere, fordi det stadigvæk er umodent, reagerer på forandringer og utilpashed med ekstra megen gråd.

Alle spædbørn fødes med et ufærdigt og umodent nevesystem, men kolikbørn vil i højere grad end andre nyfødte reagere kraftigt, når de føler indre uro. De bryder nemt ud i gråd og har svært ved at stoppe med at græde, når de først er startet. De har sværere at falde til ro, når de bliver taget op, og bliver hurtigt overstimulerede, hvilket forstærker gråden. Det tager ganske enkelt længere tid for kolikbørn at forstå, at de bliver trøstet og føler den indre ro genoprettet.

Mest uro om aftenen

Mange forældre oplever, at barnet græder mest om aftenen, nogle græder nærmest på faste tidspunkter fx tre timer hver aften.

Små børn er mest veloplagte om morgenen og bliver mere trætte og uoplagte op ad dagen. Har barnet desuden gener/ubehag i kroppen eller en tendens til at blive overstimuleret af sanseindtryk, er det naturligt, at det er op ad eftermiddagen, at filmen knækker, og skrigeriet starter.

Aftengråd giver den ”fordel”, at man kan forberede sig på strabadserne ved at sove i løbet af dagen, og man kan se frem til, at det stopper igen. Men man kan også opleve, at uroen er mere eller mindre konstant, altså at barnet svinger mellem gråd og uro døgnet rundt. Det er voldsomt opslidende for forældrene, fordi man hele tiden er på med barnet.

Det hjælper at skrive ned, hvor ofte og hvor længe barnet græder, fordi selv 5-10 minutters nonstop-gråd føles som en evighed, mens det står på. Print evt. en Cry Diary.

Kræver omsorg – og tid

Evnen til selvregulering er tæt koblet til den tidlige modning af specifikke neurale processer. Det kræver omsorg – og tid. Kolikbørn udvikler, ligesom andre spædbørn, deres reguleringsevner i et tæt samspil med mor og far.

Det er krævende for forældrene at befinde sig i et konstant grådinferno, men lyset er for enden af tunnelen. Man gør det rigtige ved at drage omsorg – og vente tålmodigt.

For at man kan holde dét ud, er det en forudsætning, at man er helt sikker på, at man gør det rigtige ved at se tiden an fremfor at søge i øst og vest efter en ”mirakelkur”. Det kræver, at man føler sig taget alvorligt hos lægen og stoler på, at alle andre tænkelige årsager til gråden er udelukket.

Grundig udredning er afgørende

Der er ingen senfølger af kolik. Senfølger kan der imidlertid komme masser af, hvis grådbelastningen ikke anerkendes, og barnet ikke udredes grundigt.

Som forældre må I selv være både kritiske og insisterende. Kolik fungerer nemlig ofte som en ”skraldespandsdiagnose”, dvs. at alt for mange utrivelige og grædende spædbørn betegnes som kolikbørn.

Se på dit barn, og lyt til dig selv

Når det handler om grådproblemer, er den allervigtigste rettesnor din oplevelse af barnet og din intuitive forståelse af, hvilke vanskeligheder dit barn døjer med. Ingen andre har en ligeså god instinktiv forståelse af barnet som forældrene.

I er sammen med barnet døgnet rundt. De fleste andre får kun et øjebliksbillede.

Tag dig tid til at få en god snak med lægen. Forbered dig inden, så du ved, hvad du gerne vil spørge om, og spørg gerne to gange, hvis du er tvivl eller usikker.

Hvis der findes en årsag til gråden, skal den findes. Man kan først gøre det rigtige for sit barn, når man forstår, hvad barnet vil med sin gråd, og hvad gråden er udtryk for.