Sensitive børn

Grådproblemer behøver ikke være udløst af en fysiologisk problemstilling. Nogle spædbørn græder meget og utrøsteligt, fordi de er særligt ”følsomme” og har behov for at blive skærmet mod for mange indtryk på én gang.

Denne følsomhed kan være koblet til umodenhed i barnets nervesystem, men kan også hænge sammen med et medfødt temperament eller en særlig sensitiv personlighed.

Det er vigtigt at være opmærksom på muligheden for, at dit barn er særligt sensitivt. Det vil hjælpe din forståelse for barnets reaktionsmønster og gøre dig bedre i stand til at imødekomme barnets behov.
Rådfør dig med sundhedsplejersken, hvis du har en fornemmelse af, at dit barn er særligt sensitivt, og få vejledning i, hvordan du bedst håndterer og imødekommer dit barns særlige behov.

Særligt sensitive børn

Særligt sensitive børn har sværere ved sanseintegration, dvs. de reagerer med større følsomhed overfor lyde, synsindtryk og berøring. Sensitive børn bliver hurtigt overstimulerede. Fx bliver de overvældet af at være sammen med mange mennesker på én gang og af larm og baggrundsstøj.

Sensitive børn kan reagere kraftigt på skift mellem kontekster, og de bruger længere tid på at tilpasse sig nye omgivelser. Børnene reagerer på overstimulation med utrøstelig gråd. De kan simpelthen ikke integrere de mange indtryk, de har fået, på én gang.

Det sensitive nervesystem

Særlig sensitivitet er medfødt. Mellem 15 og 20 % af alle danskere er fra fødslen særligt sensitive mennesker. Særligt sensitive børn er født med et nervesystem, der bearbejder indtryk med større dybde. Særligt sensitive børn og unge har en lavere tærskel for en høj arousal, dvs. at de hurtigere kommer “op i gear”, når de bliver stimuleret af omgivelserne.

Ofte er sensitive børn kreative, begavede, dybsindige og har stor indlevelsesevne.

Der skal tages hensyn til barnets sensitivitet. Børnene trives med rolige, forudsigelige omgivelser og faste rutiner. Få og velkendte mennesker.

Sådan gør du

• Læg vægt på forudsigelighed og genkendelige rutiner i barnets hverdag.
• Hav korte besøg og kun få gæster ad gangen.
• Begræns mængden af sanseindtryk. Barnet har det bedst, når det kun skal forholde sig til én ting ad gangen. Fx ét stykke legetøj eller ét menneske ad gangen.
• Vær rolig, tal dæmpet og bevæg dig langsomt og vuggende omkring med barnet. Sensitive babyer aflæser og præges meget af deres omgivelser og af andre menneskers sindstilstand. Udstråler du ro, vil den forplante sig til dit barn.
• Bær barnet i en slynge. Mange sensitive børn trives med masser af kropskontakt og følelsen af at være tæt omsluttet.
• Læs mere om sensitivitet og de forskellige udtryksformer: www.sensitiv.dk
• Læs om Daniel, der kom på ”sanse-diæt”: www.farmorogborn.dk (søg på artiklen ”Daniels svære start på livet”).

High need børn

Begrebet high need baby er en nyere, men rammende, betegnelse for spædbørn, som er svære at tilfredsstille, som er krævende, sensitive og pylrede. High need børn bøvler meget og er svære at få til at spise og sove.

Som forældre får man følelsen af at være på bar bund, for dét der virkede i går, virker ikke i dag.

Disse børn kaldes også signalstærke børn. Men deres signaler kan være diffuse og kræver forældrenes årvågenhed og lydhørhed. Barnet kan fx veksle mellem at kræve at være i favn og afvise kontakt.

Som forælder til et high need barn må du hele tiden føle sig frem. Vær opmærksom på signalerne fra barnet og tænk ud af boksen. Det kan være trættende og lidt utrygt, fordi du ikke kan læne sig op af erfaring og rutiner, men heletiden skal tænke nyt. Til gengæld anspores man til hele tiden at være knivskarp på, hvad barnet sender af signaler.

Vejen til et succesfuldt forælder/barn forhold går gennem indblik i og forståelse for disse børns særlige behov.

Man kan anskue det sådan, at det for barnet er en styrke og en ressource i så høj grad at være i stand til at mærke og give udtryk for sine behov – og dermed få dem opfyldt. High need børn sætter automatisk deres omgivelser i sving med at drage omsorg og tilføre passende stimuli i forsøget på at dæmpe gemytterne og frembringe smil.

Sådan gør du

  • Mærk efter i dig selv og følg din intuition, når barnet græder. Glem alt om, ”hvordan du bør gøre”, for et high need barn passer ikke ind i manualen. Du kan ikke gøre noget forkert – gør det der virker. Hvis barnet kun falder til ro ved at sove hos dig, så gør det og hav det godt med, at du imødekommer dit barns behov for tryghed på denne måde.
  • Forvent ikke, at kunne opbygge en fast rutine og ”gode vaner”, før barnet er en del ældre.
  • Barnets signaler kan være blandede og gøre jer forvirrede. Lyt opmærksomt efter dit barns signaler, og prøv jer frem. Vær omstillingsparat: En ny måde at gøre tingene på kan pludselig fange barnets opmærksomhed og skabe glæde.
  • Se barnets medfødte evne til at mærke og give udtryk for sine behov som et positivt træk. Signalstærke børn betegnes ofte som fantastiske, kreative, følelsesmæssigt intelligente og livskraftige mennesker.
  • Læs mere om high need børn: www.IFavnDanmark.dk / www.AskdrSears.com / www.babykaos.dk